2022 UKMT-SMC Global Gold and Silver AwardDalton Students Wu Xinyue, Qin Qianmo, Li Shixin, and Xu Jinhong won the global gold award in 2022 UKMT-SMC, and Yao Lechen, Leng Yuexi, Li Jinze, and Jiang Yichen won the global silver award. Congratulations! Thank Mr. Lu Yizhou, Mr. Jiang Wanyu, Ms. Wang Jiangyi, Mr. Wei Lei, and Ms. Wei Sai from Mathematics Department for their support and help.8 views